Změna velikosti písma

12. 6. Antonie

Zítra: Antonín

Počasí

Středa Zataženo 19/13 °C
Čtvrtek Oblačno 18/12 °C
Pátek Zataženo 20/9 °C
Sobota Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 28/14 °C

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Stručná historie obce

Stručná historie obce

Obec Tvorovice leží na staré kulturní půdě, její kořeny lze spatřovat až v 10. (snad) resp. 9. století. Nejstarší písemný pramen v zemských deskách k roku 1367 uvádí vlastnické poměry majetků zpětně k roku 1357.
Nejstarší část obce, Staré Tvorovice, která byla ve 14. – 18. století klášterním dvorem, se nachází v dolní části obce. Novější část obce, Nové Tvorovice, vznikla v 18. století, po zrušení klášterního dvora, jako samostatná osada, která byla posléze sloučena s původní obcí v obec jednu, s názvem Tvorovice.
Tak jako v jiných hanáckých obcích, byl v Tvorovicích svobodník, který měl v zemských deskách olomouckých zapsán majetek a poddané. Byl jím Martin z Tvorovic, který žil roku 1368 v Tvorovicích; jiný majetek zde např. před rokem 1371 vlastnil Sulík z Tvorovic. Majetky byly prodávány a kupovány, jak o tom svědčí dlouhé řady vlastníků, až velmoži Albert a Petr ze Šternberka soustředili postupem času do svých rukou celé Tvorovice a darovali je roku 1384 klášteru augustiniánů ve Šternberku, který založili. Klášterní dvůr měl soustavou 3 až 4 chovných rybníků, dokládá to také pozdní Josefínské vyměřování. Rybniční hospodářství doplňovala pole, louky, vinice, lesík, zpracování lnu, konopí atd.– svědčí o tom záznamy v pramenech.
Podrobné zprávy o obci se zachovaly teprve z doby po třicetileté válce, kterou Tvorovice velmi utrpěly; trpěly vlastně po celou dobu od svého vzniku ve všech válkách a nájezdech a s nimi spojených epidemiemi, včetně morových. Před rokem 1580 je zprostředkovaně doložena starobylá obecní pečeť, na níž je zobrazen srp a ryba. Upomínkou na dávnou minulost obce je jednak soudobá obnova jednoho rybníka, jednak heraldiky zpracovaný nový znak a prapor obce. Výše zmíněný klášter byl roku 1784 zrušen a půda připadla jednak obci, jednak za mírnou úplatu byla rozdělena mezi familianty – kolonisty, při současném vzniku satelitní osady Nové Tvorovice. Původní osada s klášterním dvorem, byla od té doby nazývána Staré Tvorovice. Velkostatek Výšovský, k němuž Tvorovice do zrušení poddanství patřily, koupil roku 1809 Ferdinand arcivévoda Asterik – Este.
Obec byla původně přiškolena do Klenovic na Hané. V roce 1788 pořídila si obec vlastní školu, aby si poté (1831) postavila školu novou. Učilo se v ní až do června 1975, kdy byla škola totalitním režimem zrušena a obec opět přiškolena do Klenovic. V letech 1826 až 1920 byl v obci v provozu větrný mlýn, z něhož se však do současnosti nic nedochovalo. Po roce 1890 patřila obec mezi jednu z největších pěstitelů cukrové řepy. V minulosti řádilo v obci dosti požárů usedlostí krytých šindelovou střechou, kterých bylo 95 % ještě v letech 1890 – 1895. Cihelna na pálené cihly vznikla v obci v roce 1896; po tragické smrti majitele byl v roce 1908 provoz ukončen. Družstevní rolnickou mlékárnu, vybudovanou v roce 1902, roku 1940 protektorátní úřady zrušily, nové zařízení demontovaly a odvezly do Nezamyslic. Tělocvičná jednota Sokol vybudovala v roce 1920 před obecní školou pomník padlým legionářům v první světové válce; pomník zachovaný dodnes, stal se prvním svého druhu v mladé ČSR, stejně tak i hřbitov, vybudovaný příslušníky Církve Československé a sloužící i příslušníkům jiných vyznání; v současnosti je hřbitovem obecním.
Historie obce byla od roku 1784 zaznamenána v několika kronikách; ne všechny se dochovaly do dnešních dnů; jejich nejpodstatnější regest je však obsažen v Kronice Ferdinanda Paráka z roku 1924. V jeho kronice se také nacházejí podpisy T. G. Masaryka, prvního prezidenta ČSR a francouzského maršála Philippe Pétaina, když se v obci v roce 1929 zastavili při inspekci vojenského cvičení u Klenovic. Ke sloučení Starých a Nových Tvorovic v jednu obec s názvem Tvorovice však došlo teprve v roce 1929.

Zdroj: wikipedia