Změna velikosti písma

21. 5. Monika

Zítra: Emil

Počasí

Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 23/14 °C
Středa Zataženo 19/15 °C
Čtvrtek Oblačno 24/14 °C
Pátek Zataženo 21/15 °C

Drobečková navigace

Úvod > Spolky a kluby > Rybářský spolek

RYBÁŘSKÝ SPOLEK

Rybářský spolek Tvorovice byl zaregistrován dne 23. 5. 2005 pod č.j. VS/1-1/60928/05R.

Rybník v k.ú. Tvorovice o rozloze 1,25 ha.

Rybáři a ryby

Rybáři a ryby

Informace o rybářském spolku :

- tyto internetové stránky - http://www.rstvorovice.estranky.cz/

- předseda rybářského spolku - Řezáč Stanislav

- hospodář rybářského spolku - Šimák David

- vývěska rybářského spolku - u vchodu do " OBECNÍ HOSPODY "

RYBNÍK V ZIMĚ

Rybáři a ryby

Rybáři a ryby

Rybáři a ryby

Rybáři a ryby

 

 

RYBY V NAŠEM RYBNÍKU

Rybáři a ryby

AMUR BÍLÝ

Pochází z Číny, k nám byl dovezen v roce 1961. Obývá střední a dolní úseky řek, přizpůsobil se i podmínkám v rybnících, v melioračních kanálech a v mimopstruhových ÚN. Jeho vlastnosti, že požírá makrovegetaci,se využívá k melioraci zarostlých rybníků, ÚN apod. zvláště v teplejších oblastech. Je velmi cennou hospodářskou i sportovní rybou (z rybníků unikl do tekoucích vod). Kříží se s tolstolobcem pestrým.

Průměrná váha lovených ryb se pohybuje mezi 2–4 kg.

 

Rybáři a ryby

BOLEN DRAVÝ

Žije ve středních a dolních úsecích řek, v tůních a mimopstruhových nádržích. Významně se uplatňuje při omezování plevelných ryb. Je velmi cennou hospodářskou i sportovní rybou. V naší literatuře je popisován pražský úlovek z roku 1916, který vážil 14,2 kg a měřil 108 cm. Kříží se s ouklejí.

Průměrná váha lovených ryb je mezi 1,5–2 kg.

 

Rybáři a ryby

CANDÁT ŘÍČNÍ

Osidluje střední a dolní úseky řek i stojaté vody. Zdržuje se ve volné vodě (dále od břehů) a v hlubších partiích. Významně se uplatňuje při regulaci plevelných ryb (nekonkuruje si se štikou). Je hospodářsky i sportovně ceněnou rybou. Chrání své jikry, na čelistech a patrových kostech má kromě malých i dlouhé zuby, tzv. psí.

Průměrná váha lovených ryb je mezi 1,5–2,5 kg.

 

Rybáři a ryby

JELEC TLOUŠŤ

Hejnová ryba vyskytující se v tekoucích vodách od dolní části pstruhového pásma do proudivých úseků pásma cejnového. Vyžaduje členité dno a břehy. Je oblíbenou sportovní rybou. Kříží se s ploticí, ouklejí, jesenem, proudníkem, cejnkem malým, podouství, ostroretkou, slunkou, perlínem a kaprem.

Průměrná váha lovených ryb je mezi 0,3–0,5 kg.

 

Rybáři a ryby

KAPR OBECNÝ

Kapr je nejvýznamnější rybou našeho i evropského rybníkářství, je velmi cennou sportovní rybou mimopstruhových i nádrží. U kulturních kaprů jsou známy 4 fenotypy ošupení: šupinatý, lysec, řádkový, hladký. Pro ozdobu byli vyšlechtěni kapři zlatě a tříbarevně (koi) zbarvení. Kříží se s oběma karasy, tolstolobikem bílým, tolstolobcem pestrým, línem a amurem bílým.

Průměrná váha lovených ryb je okolo 2 kg.

 

 

Rybáři a ryby

LÍN OBECNÝ

Vyskytuje se v pomalu tekoucích a stojatých vodách silněji zarostlých. Je cennou hospodářskou rybou chovanou v kaprových rybnících (export), je i cennou sportovní rybou. Byly vyšlechtěny zlaté a modré barevné odchylky. Uměle byli získáni kříženci s kaprem, tolstolobikem bílým a tolstolobcem pestrým.

Průměrná váha lovených ryb je mezi 0,25–0,4 kg.

 

Rybáři a ryby

PARMA OBECNÁ

Hojně rozšířený druh především v parmovém pásmu, zasahuje i do sousedních pásem, výjimečně se přizpůsobila i podmínkám v ÚN. Je oblíbenou sportovní rybou. Vnitřnosti, zejména jikry, mlíčí jsou jedovaté zvláště v době tření. Kříží se s parmou středomořskou a ploticí.

Průměrná váha lovených ryb je mezi 1–2 kg.

 

Rybáři a ryby

SUMEC VELKÝ

V tekoucích vodách žije hlavně v cejnovém pásmu s členitým dnem, vyskytuje se i ve stojatých vodách. Sportovně i hospodářsky ceněný druh, významný regulátor plevelných ryb. U sumců se někdy vyskytuje albinismus (chybějí pigmenty, hlavně melanin).

Průměrná váha lovených ryb je okolo 8–10 kg.

Rybáři a ryby

ŠTIKA OBECNÁ

Žije téměř ve všech typech vod, především v cejnovém pásmu a ve stojatých vodách s úkryty a vodními porosty. Hospodářsky i sportovně velmi ceněný druh. Významný regulátor plevelných ryb. V pstruhových vodách nežádoucí. Je stanovištní rybou.

Průměrná váha lovených ryb je mezi 2–2,5 kg.

 

Rybáři a ryby

TOLSTOLOBIK BÍLÝ

Nepůvodní druh, k nám dovezen plůdek poprvé v roce 1965. Z rybníků pronikl i do tekoucích vod. Významná doplňková ryba k hustým obsádkám kapra. Živí se drobným zoo i fytoplanktonem a detritem.

Průměrná váha lovených ryb je mezi 2–3 kg.

 

Rybáři a ryby Pstruh duhový

Nepůvodní druh, dovezen 1888. Uplatnil se v chladnějších rybnících, v ÚN pstruhového typu, je průmyslově chován, trvale se vyskytuje jen v některých tekoucích pstruhových vodách. Hospodářsky i sportovně velmi ceněný druh. Rekordní pstruh byl uloven v roce 1966 v jezeře Jewel Lake v Britské Kolumbii (Kanada) - 23,6 kg, 122 cm.

Průměrná váha lovených ryb mezi 0,30 - 0,40 kg

 

 

 

Siven americký Siven americký

Nepůvodní druh, poprvé dovezen v r. 1883. Žije v některých potocích a řekách pstruhového pásma, přizpůsobil se podmínkám i v některých ÚN, chován též průmyslově. Hospodářsky i sportovně cenný druh. Největší uváděná velikost 6,6 kg, 86 cm - tento rekordní úlovek je z roku 1947 a pochází z jezera Nippigon (USA). Průměrná váha lovených ryb je mezi 0,2 a 0,3kg.