Obec Tvorovice

Obec Tvorovice najdeme v jihovýchodním cípu mikroregionu. Obec leží na staré kulturní půdě, její kořeny lze spatřovat  až v 10. (snad) resp. 9. století. Nejstarší písemný záznam v zemských deskách k roku 1367 uvádí vlastnické poměry majetků zpětně k roku 1357, kdy před tímto datem vlastníkem majetku je uveden Martin z Tvorovic.

 

 

 

image.png 

 

Projekt  „Tvorovice - rekonstrukce chodníků a autobusové zastávky“ je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje ve výši 300 000 Kč z programu POV 2016.

 

 

 

Rybník Tvorovice